Miksi politiikkaan

Muutosvoima on kaikessa tänä päivänä vahva. Ajan henki vaatii uudenlaista rohkeutta ja asioiden kyseenalaistamista sekä tarvitaan monitasoista arvokeskustelua. Ihmissuhde osaajana näen, että eduskunnassa työskentely on eri näkökulmien välisissä suhteissa elämistä ja niissä sosiaalisesti vaikuttamista. Vaikuttamistyö on kokonaisuuksien ymmärtämistä ja yksittäisten tekijöiden merkitysten näkemistä. 

Ratkaisukeskeisenä ihmisenä oma mieli aina pyrkii etsimään keinon tehdä asiat toisin, ehkä paremmin tai ainakin tarkoituksen mukaisemmin kuin ennen. Omassa toiminnassani onkin ominaista se, että ”puhun enemmin kuin vaikenen” ja minulla on tahtotila sekä rohkeus tuoda näkyväksi yhteiseen keskusteluun näitä havaitsemiani tekijöitä. Avoin toiminta yhteisten asioiden hoitamisessa synnyttää luottamusta ja sitä haluan omalta osaltani olla rakentamassa ja vahvistamassa.

Viime kuntavaaleissa saamani luottamustehtävät, mm. kuntatason ja maakuntatason vaikuttamistyössä ja kokemukseni siellä työskentelystä herättivät mielenkiintoni asioiden vaikuttamiseen myös valtakunnan tasolla.

Siksi olen nyt tässä, tule mukaan seuraamaan mihin tämä polku minut vie.

Vaikutetaan yhdessä. Valtuuttamanasi voin tehdä parhaani!