Avainsana: politiikka

Kohti aluevaaleja

Kohti aluevaaleja

Olen 41-vuotias valtuutettu Pornaisista. Olen toisen kauden valtuutettu ja jatkan valtuuston toisena varapuheenjohtajan tällä vaalikaudella. Olen Keusoten hallituksen jäsen ja edellisellä kaudella toimin Keusoten valtuuston jäsenenä. Työurani olen tehnyt sosiaalialan eri tehtävissä, mm. lastensuojelussa ja etsivänä nuorisotyöntekijänä. Nykyään työskentelen palveluvastaavana Uudenmaan TE-toimistossa.

Puolustan lähipalveluita, kuten Keskustakin. Pidän tärkeänä, että jokaisessa kunnassa löytyy ne tärkeimmät palvelut ihmistä läheltä. Palvelutarjontaa voidaan mielestäni täydentää liikkuvilla palveluilla myös niihin kuntiin, jossa palvelutarvetta on, mutta ei ehkä joka päiväiseksi asti.

Helpolla tulevat aluevaltuutetut eivät pääse. Rahoitus mikä tulee valtiolta ja palvelutarve, joka tulevaisuudessa kasvaa, eivät kohtaa. Tähän haasteeseen joudutaan vastaamaan ja miettimään keinoja. Uskon tähän löytyvän lääkkeitä ottamalla henkilöstö mukaan innovoimaan palveluita ja niiden järjestämistä. Konsulteilla on paikkansa, mutta parhaat ratkaisut löydetään yhdessä luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa.

Hyvinvointialueita rakentaessa ei saa unohtaa pelastustoimea ja sopimuspalokuntia. Heitä tarvitaan turvaamaan palvelut silloin kun hätä on suurin. Ei ole merkityksetöntä millainen verkosto meillä on ja millaiset toiminta edellytykset pelastustoimella alueellamme on.

Yksi muistamisen arvoinen asia on kolmas sektori. Sote puolella on toiminut yhdistyksiä ja järjestöjä tarjoten tärkeää ennaltaehkäisevää palvelua, näitä järjestöjä kunnat ovat tukeneet erilaisin avustuksin. Nyt Hyvinvointialueilla on tärkeää pohtia miten alueella voimme taata näiden yhdistysten ja järjestöjen toiminta edellytykset ja heidän tärkeän ennaltaehkäisevän toiminnan jatkumisen myös tulevaisuudessa.

Minä olen

Minä olen

Olen 42-vuotias nainen Uudeltamaalta. Perheeseeni kuuluu mies ja 3 lasta, joista kaksi on kouluikäistä ja yksi taapero.

Koulutukseltani olen Sosionomi AMK. Olen työskennellyt sosiaalialalla eri tehtävissä, lastensuojelusta kehitysvammapuolelle sekä etsivänä nuorisotyöntekijänä sekä palveluvastaavana TE-toimistossa. Tällä hetkellä työskentelen työvoimapalveluiden muutoskoordinaattorina KEHA-keskuksessa (Kehittämis- ja hallintokeskus, joka kehittää toimintaa ja järjestää tukipalveluita TE-toimistoille sekä ELYille).

Olen kiinnostunut yhteisten asioiden hoitamisesta ja minulla on ollutkin mahdollisuus toimia eri luottamustehtävissä. Uskon yhdessä tekemiseen ja yhteiseen hyvään.

Lasten harrastustoiminnan mahdollistaminen ovat myös aikaani määrittäviä tekijöitä. Perhe-elämän arki vaati monien palasten yhteensovittamista. Tiedonnälkääni, ajasta ja sen ilmiöistä, olen täydentänyt lukemalla. Jäljelle jäävän vapaa-aikani käytän mielelläni ulkoiluun.