Kuukausi: joulukuu 2018

Miksi politiikkaan

Miksi politiikkaan

Muutosvoima on kaikessa tänä päivänä vahva. Ajan henki vaatii uudenlaista rohkeutta ja asioiden kyseenalaistamista sekä tarvitaan monitasoista arvokeskustelua. Ihmissuhde osaajana näen, että eduskunnassa työskentely on eri näkökulmien välisissä suhteissa elämistä ja niissä sosiaalisesti vaikuttamista. Vaikuttamistyö on kokonaisuuksien ymmärtämistä ja yksittäisten tekijöiden merkitysten näkemistä. 

Ratkaisukeskeisenä ihmisenä oma mieli aina pyrkii etsimään keinon tehdä asiat toisin, ehkä paremmin tai ainakin tarkoituksen mukaisemmin kuin ennen. Omassa toiminnassani onkin ominaista se, että ”puhun enemmin kuin vaikenen” ja minulla on tahtotila sekä rohkeus tuoda näkyväksi yhteiseen keskusteluun näitä havaitsemiani tekijöitä. Avoin toiminta yhteisten asioiden hoitamisessa synnyttää luottamusta ja sitä haluan omalta osaltani olla rakentamassa ja vahvistamassa.

Viime kuntavaaleissa saamani luottamustehtävät, mm. kuntatason ja maakuntatason vaikuttamistyössä ja kokemukseni siellä työskentelystä herättivät mielenkiintoni asioiden vaikuttamiseen myös valtakunnan tasolla.

Siksi olen nyt tässä, tule mukaan seuraamaan mihin tämä polku minut vie.

Vaikutetaan yhdessä. Valtuuttamanasi voin tehdä parhaani!

Minä olen

Minä olen

Olen 42-vuotias nainen Uudeltamaalta. Perheeseeni kuuluu mies ja 3 lasta, joista kaksi on kouluikäistä ja yksi taapero.

Koulutukseltani olen Sosionomi AMK. Olen työskennellyt sosiaalialalla eri tehtävissä, lastensuojelusta kehitysvammapuolelle sekä etsivänä nuorisotyöntekijänä sekä palveluvastaavana TE-toimistossa. Tällä hetkellä työskentelen työvoimapalveluiden muutoskoordinaattorina KEHA-keskuksessa (Kehittämis- ja hallintokeskus, joka kehittää toimintaa ja järjestää tukipalveluita TE-toimistoille sekä ELYille).

Olen kiinnostunut yhteisten asioiden hoitamisesta ja minulla on ollutkin mahdollisuus toimia eri luottamustehtävissä. Uskon yhdessä tekemiseen ja yhteiseen hyvään.

Lasten harrastustoiminnan mahdollistaminen ovat myös aikaani määrittäviä tekijöitä. Perhe-elämän arki vaati monien palasten yhteensovittamista. Tiedonnälkääni, ajasta ja sen ilmiöistä, olen täydentänyt lukemalla. Jäljelle jäävän vapaa-aikani käytän mielelläni ulkoiluun.